Erasmus ile Avrupa’da Eğitim Kursu Zamanı Erasmus Nedir?

Erasmus ile Avrupa’da eğitim kursları düzenlenecek kurslar Slovakya’da devlet destekli gerçekleştirelecek 25 – 29 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kurs amacı Enforemel öğrenim, yaygın eğitim, örgün eğitim. Avrupa’da Erasmus ile Eğitim Kursunda Hibe desteği olacak (TCA) Erasmus Gençlik Programları Ulusötesi Faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan ve katılımcılar arasında varılan antlaşma çerçevesinde kişilerin ekonomi sınıfı biletleri, vize masrafları, seyahat siğortaları ayrıca katılımcıların konaklama masrafları, yemek masrafları gibi tüm giderleri misafirlik sağlayan ülkenin ulusal ajansı tarafından karşılanacak ve kişilerre daha sonrası bir ödeme yapılacak program sonrası masraflar için. Türkiyeden sadece beş kişi hak kazanacaktır son başvuru tarihi eğer uzatma yapılmasza 27 Aralık 2018. Detaylı Bilgileri Almak için Lütfen Slokvak’ya da Eğitim Kursu

Erasmus Nedir ?

Erasmus Avrupa Birliğinin bir eğitim projesidir Erasmus Projesi olarakda adlandırılan Erasmus Avrupa’da ve Avrupa Birliğine aday ülkeler arasında da gerçekleştirilebilen katılım sağlanabilen büyük bir eğitim projesidir, Avrupa’da öğrenciler ve akadamisyenlerin katılımı sağlanır Erasmus amacı farklı ülkelerde ki Akademisyenler dahil öğrencilerin kendi ülkeleri dışında başka bir Avrupa ülkesinde ki eğitimi tanımak için kısa süreliğine birbirleri ülkelerinde değişim yaparak eğitim kurumların da eğitimler alırlar, bu şekilde birbirlerinin kültürlerini ve eğitimlerini daha yakından öğrenme ve tanıma imkanı sağlarlar yeni arkadaşlıklar elde edebilirler çoğu zaman Erasmus Projesine katılan öğrenciler veya akademisyenler sadece Avrupa ülkesindekilerin katılımıyla sınırlı değildir mesela Brezilya gibi uzak bir ülkeden de Öğrenciler ve Akadamisyenler katılmaktadır Erasmus’un çeşitli etkinliklerinde, bu bir çeşit dünyayı birbirine eğitim çatısı altında toplamak ve güzel bir sevgi oluşturmaktadır. Erasmus’ta öğrenciler yeni iş olanaklarıda bulabilmektedir.

Erasmus’un Şartları

Erasmus için gerekli olan şartlar aktiv olarak öğrenci olmak lisans birinci sınıfta başvuru yapmak ve ikinci sınıfta olmak, not ortalamasının yüksek olması gereklidir hak kazanmak için tercih sebebidir şeçimler yüksek ortalamadan aşağıya doğru yapılır, açık öğrettim öğrencileri Erasmus projesinden yararlanamaz ve tam zamanlı aktiv olarak öğrenci olmak şarttı istenmektedir. Erasmus Projesine seçilecek adaylar ilk önce ilan yöntemiyle yapılır, Erasmus için öğrenci kabulu yapacak üniversite veya liseler kontenjalarına göre kendi web sitelerinde ve ilan panolarında Erasmus çerçevesi altında öğrenci kabul edeceğini ve ne kadar öğrenci alacağını ilan etmektedir ve program boyunca bu ilan devam etmektedir. Gerekli şartları taşıyan öğrencilerin başvurularından itibaren ikinci aşamaya geçilir yani adayların şeçim aşamasında belirlenir.

Erasmus programı, Erasmus öğrenci değişim programı veya Erasmus Projesi, yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesidir

Vikipedi