Brezilya’nın Nüfus ve İş Gücü Oluşumu

 Brezilya’nın Nüfus ve İş Gücü Oluşumu

Brezilya Güney Amerikanın en büyük ülkesi ve Dünya’nın da beşinci en büyük ülkesi olma özelliğine sahip olmakla beraber.

2013 yıllında yapılan genel nüfus sayımında 196. 5 milyon kişiyken şu an yani 2018 yılında Brezilya nüfusu 250 milyon kişiyi geçmekte en son yapılan sayımlarda belirtilen rakkamlar bunlardı. Demografik yoğunluk kilometre kareye yaklaşık 54 kişiden oluşurken Nüfusun dağılımı sahil kısımlarında yoğunluk göstermektededir.

Sahil kesimlerinde ki yoğun kalabalık nüfusu dah iç kesimlere ilerletmek için eski başkentin yerine ( Rio de Janerio ) daha iç kesimde bulunan ve sonradan kurulmuş olan şehir Brasilia’yı başkent ilan etmişlerdir ve buraya taşımışlardı başkentlerini. Bu şekilde iç kesimlere karayollarının gelişmesi ve genişlemesiyle Brezilya’nın iç kesimlerinde kalkınma projeleri çoğalması yeni kalkınma merkezlerinin oluşmasına sebeb olmuştur, Itapiu ve Tucurui gibi büyük ölçekler de hidroelektirik santralleri  gibi büyük dev projelerle teşvik önemleri oluşturmuşlardır.

Brezilya içinde çok çeşitli kültürü barındırır aslen üç farklı ırk mevcuttur oluşumunda, yerli halk Güney Amerika yerlisi esas Brezilya’nın sahibi olanlar İdio yerlileri öz be öz Brezilyalılar, Avrupalı olan sömürgeci Portekizliler, İspanyollar ve Güney afrika’dan getirtilen Afrikalı siyahi köleler, bugünkü toplumun öz yapısını oluşturmaktadırlar.

Brezilya’nın asıl sahipleri olan yerlşiler kabileler haline bölünmüşlerdir ve gezgindirler balıkçılık ve avcılıkla uğraşmışlardır. Aslında günümüzde şu an Amazon ormanlarınıon derinliklerinde halen yaşmakata olan ilkel kabileler mevcuttur ve ilkelliklerini hiç bozmamışlardır halen modern hayata uzak bir yaşama sürmektidirler.

Bu İdio yerlileri çok özgürlerdir ve kolay kolay boyun eğmezler bunun içindir ki Portekizliler bu insanları silah güçlerine rağmen kolonilerin madenlerinde çalıştıramamışlardır ve sonrasında Afrikadan Siyahi köleleri gemiler ile getirmeye başlamışlardır iş gücü olarak ve Brezilya topraklarında artık Siyahi Afrikalılar köle olarak yaşamaya başlamışlardır.

Köle ticaretinin sona ermesiyle 1850 yıllarda iş arayışı içinde olan avrupalı beyazlar ve Orta Doğulular Brezilya’ya gelmeye başlamışlardır.

Japonlar kitleler halinde Brezilya’ya 1910 yılınının başlarında akın akın gelmeye başlamışlardır, yaklaşık bir milyon kişinin üzerinde bir Japon göçmen bu topraklara ayak basmıştır, zaman içerisinde bu Japon göçmeler Sao Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Parana gibi eyaletlere dağılmıştır ve kendine has bir farklı yapıya bürünmüşlerdir.

Brezilya’nın bu çok farklı kültürleri kendi içerisinden barındırması ve Beyaz ırkın nüfusun %53,7 Melez Irkın Nüfusun %38.5 Siyahi Irkın nüfusun %6,2 ve diğer ırklar nüfusun %1,6 lık oranları dünyanın neresinden gelirnirse gelinsin insanlar Brezilya’da kolay kolay yabancılık çekmezler ve böylelikle ulusal yapıda Politika ve iş hayatında hiç bir şekilde ayrımcılık yapılmamaktadır, birlikte yaşama kültürü çok gelişmiş bir şekilde kendisini göstermektedir ve küresel anlamda kendi gücü ve başarısını çok rahat bir şekilde göstermektedir Brezilya.

Brezilya halkının büyük bir bölümü şehirlerde yaşamaktadır, Brezilya halkının ortalama yaşam süresi 72 yaş civarıdır erkek nüfus Kadın nüfusa oranla daha erken hayata veda edebilmektedir, Kandınları yaşam süresi ortalama 75. 76 dır, Erkek nüfus genellikle şiddetli suç oranlarına karışabildikleri için ortalama yaşam süreleri düşebilmektedir 60 yaşlar gibi bir sınır bazen olabilmektedir. Önüzmüdeki yıllarda Brezilya nüfusunun 251 milyonu geçeceği tahmin edilmektedir. Bu çok yoğun nüfus artışı fazlasıyala sıkıntı oluşturmaktadarrı Brezilya için gelir adaletsizlikleri beraberinde bir çok sıkıntıyı Brezilya’ya taşımaktadır fakirlik en büyük problemidir Brezilya’nın ama bununla beraber çok büyük bir zenginliğe ve ekonomiye sahip bir ülkedir, iç işlerini biraz daha organize edebilirlerse bu sorunları aştıkları takdirde Brezilya gerçekten dünyanın bir numaralı ülkesi olmayı hak etmektedir şuç oranlarının düşmesi ve kontrol edilmesiyle bunu başarabileceklerine inanmaktayım. Brezilya bu özelliklere kavuştuğu takdirde yaşanası en harika ülke olabilir her açıdan var olan özğürlükler bunu en büyük hediyesi olacaktır insanlara.

One thought on “Brezilya’nın Nüfus ve İş Gücü Oluşumu

Comments are closed.