Ay Tutulması 21 Ocak 2019 Süper Kanlı Kurt Ay Mı?

Ay Tutulması 2019 yılının 21 Ocak gününde gereçekleşecek Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması olarakta adlandırılıyor ve Süpre Kanlı Kurt Ay Mı? olacak gerçekten bir çok tartşışmayı beraberinde getiriyor. Ay Tutulması Astrolojik bir olay kızıl ay tutulması isminide almaktadır.
20 Ocak Pazar gününü 21 Ocak Pazartesi’ye bağlayan gece gerçekleşecek Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması, tartışmaları da beraberinde getirdi
Süper Kanlı Ay Tutulması adını Ay’ın atmosferdeki ışık etkisi sebebiyle turuncu ya da kızıl renkte görünmesinden alıyor.
Bir yüzyıl içinde 28 defa meydana gelen Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması 20 Ocak Pazar gününü 21 Ocak Pazartesi gününe bağlayan gece gerçekleşecek.
Tarih boyunca Süper Kanlı Ay Tutulması korku ve felaketlerin habercisi olarak yorumlandı.
Kanlı Ay Tutulması popüler kültürde oldukça geniş çaplı şekilde işleniyor. Nadir gök olayı ile ilgili yazılmış bazı kitaplar da bulunuyor.
Yüzyılda 28 defa meydana gelen gök olayı birçok komplo teorisini de beraberinde getirdi.
Bunlardan en çok dillendirileni ise Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması’nın kıyamet alameti olduğu.
Bazı komplo teorisyenleri, Kral James Onaylı İncil’de Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması’nın kıyametle ilişkilendirildiğini öne sürdü.
Vahiy Kitabı’nın 6. suresindeki 12 ve 14’üncü ayetlerin de Süper Kanlı Kurt Ay Tutulması ile ilgisi bulunduğu iddia edildi.
Hristiyan teorisyenlerin de dikkat çektiği ayetlerde şunlar yazıyor:
“Kuzu altıncı mührü açınca baktım, güçlü bir deprem oldu. Güneş kara kıldan dokunmuş bir torbaya dönüştü. Dolunay da kan kırmızısı oldu.”
“Göğün yıldızları yeryüzüne saçıldı. Bu, güçlü rüzgârla sarsılan incir ağacının üzerindeki ham incirleri fırlatması gibiydi. Gökler dürülen bir kitap tomarı gibi kayboldu. Her dağ her ada yerinden kaldırıldı.”
Komplo teorisyenleri bu ayetlerin kıyametin alametine ya da kıyamet gününe dair işaretler olduğuna inanıyor.
Bazıları ise benzer iddiaların daha önce gerçekleşen Ay tutulmaları sırasında da dillendirildiği fakat felaket tahminlerinin gerçekleşmediğini söylüyor. Astrolojik Süper Ay tutulmaları Dünya’nın Güneş ve Ay arasına girerek, Ay’ı gölgelemesiyle oluşuyoruz. Dünyanın gölgesi altında giren ve etkisinde kalan Süper Ay, Güneş’ten aldığı yansımaların kızılımsı bir renge bürünüyordur. Bu renginden dolayı da “Kanlı Ay tutulması” sıfatını alıyor. Bu tutulmayı “süper” kılan da olayın, Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu konumda gerçekleşecek olması. Çünkü Ay, bu yakınlıkta normalde olduğundan daha büyük ve parlak görünecek. “Kurt” sıfatı ise eski Kızılderili kültürüne dayanıyor. Ocak ayına denk gelen dolunayların tam tutulma anında kurtlar ulumaya başladığından bu tutulmalara “Kurt dolunayı” veya “Kurt Ay tutulması” denmeye başlandığı rivayet ediliyor.